Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 8.21. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ CẬP NHẬT SPLASH ART

Trick Or Treat Ekko

 

Bewitching Janna

 

Count Kledula

 

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

 • Lượng máu cơ bản giảm từ 613.36 xuống 573.36.

 • Tốc độ di chuyển tăng từ 325 lên 330.

  Kiến Tạo Bụi (W)

 • Sát thương tăng từ 20/30/40/50/60 lên 30/37.5/45/52.5/60.

  Hạt Hư Hỏng (E)

 • Lớp giáp tăng từ 75/110/145/180/215 lên 85/120/155/190/225.

 Kai’Sa

  Vỏ Bọc Cộng Sinh (Nội tại)

 • Sát thương khi kích hoạt Nội tại giảm từ [15% + (3.75% mỗi 100 AP) máu mất] xuống [15% + (2.5% mỗi 100 AP) máu mất].

  Bản Năng Sát Thủ (R)

 • Thời gian tồn tại lớp giáp giảm từ 3 xuống 2 giây.

  Chuyên Tâm (W)

 • Thời gian trói chân tăng từ 1/1.25/1.5/1.75/2 lên 1.4/1.55/1.7/1.85/2 giây.

 Pyke

  Quà của Kẻ Chết Đuối (Nội tại)

  Áo Choàng Ám Ảnh

 • Tổng tiền giảm từ 3100 xuống 3000 Vàng.
  • Giá tiền hợp thành giảm từ 725 xuống 625

  Lưỡi Hái Linh Hồn

 • Tổng tiền giảm từ 3200 xuống 3000 Vàng.
  • Giá tiền hợp thành giảm từ 450 xuống 250 Vàng

3/ KHÁC

Chỉnh sửa trang phục – Evelynn Thần Tượng Âm Nhạc

Trước và sau khi cập nhật

Mẫu mắt mới

Gói Đa Sắc mới – Trick Or Treat Ekko

Gnar_G (Theo Surrender@20)