Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 8.19. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Nhện Chúa (R)

  • Thời gian hồi chiêu hoàn trả từ 3 về lại 4 giây.

  Gai Hư Không (W)

  • Thời gian hồi chiêu hoàn trả từ 8 về lại 9 giây.
  • Khả năng làm chậm mục tiêu bị Cô Lập tăng từ 80% lên 90%.

 Nunu & Willump

  Nuốt Chửng (Q)

  • Tỉ lệ SMPT tăng từ 50% lên 70%.

  Đại Chiến Pháo Tuyết (E)

  • Tỉ lệ SMPT giảm từ 8% về lại 6%
    • So với hiện tại tăng từ 5% lên 6%.

2/ KHÁC

Nâng cấp hiệu ứng hình ảnh Veigar

Chiêu cuối của Veigar đã được cập nhật để tương xứng với SMPT.

Biểu tượng Anh hùng CKTG 2018

  

  

  

  

Biểu tượng Anh hùng mới

  

  

Biểu Cảm CKTG 2018

Khung viền đặc biệt

Gói Đa Sắc Kha’Zix Máy Móc

 

Các trang phục Quán Quân

Gói Đa Sắc Vàng của Riven Quán Quân

Gnar_G (Theo Surrender@20)