1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Trỗi Dậy! (W)

 • Thời gian sạc lại giảm từ 12/11/10/9/8 xuống 10/9/8/7/6 giây.

  Giao Thức Chuẩn Xác (Q2)

 • Không còn gây sát thương chí mạng.

  Tham Lam (Nội tại)

 • Sát thương tăng từ 75-285 lên 75-287.
 • SMPT cộng thêm tăng từ 55/70/85/100% lên 62.5/75/87.5/100%.

  Bùng Nổ Sức Mạnh (R)

 • Sát thương giảm từ 90/135/180 xuống 70/115/160.
  • Kéo theo sát thương nhỏ nhất cũng giảm từ 270/405/540 xuống 210/345/480.

  Sức Mạnh Báo Thù (Nội tại)

 • Tốc độ đánh cộng thêm giờ phụ thuộc vào tốc độ đánh của Varus:
  • 50% tốc độ đánh cộng thêm khi tiêu diệt/ hỗ trợ hạ gục tướng địch.
  • 25% tốc độ đánh cộng thêm khi tiêu diệt lính/ quái rừng.
 • Thời gian hiệu lực thay đổi:
  • Giảm từ 6 xuống 5 giây khi tiêu diệt/ hỗ trợ hạ gục tướng địch.
  • Tăng từ 3 lên 5 giây khi tiêu diệt lính/ quái rừng.

2/ THAY ĐỔI VỀ BẢNG BỔ TRỢ

  Nhiệt Huyết Chiến Đấu

 • Thời gian duy trì điểm cộng dồn tăng từ 5 lên 6 giây (hiện tại đang là 4 giây).
 • STVL cộng thêm ở mỗi điểm cộng dồn tăng từ 1-6 lên 1-8.
 • Điểm cộng dồn tối đa giảm từ 10 xuống 8.

3/ KHÁC

Rương và những thành phần mới trong Chế Tạo Hextech

Chúng nằm trong sự kiện Lễ Hội Tuyết Rơi 2017 đã xuất hiện trên máy chủ PBE và vẫn chưa có thông tin chi tiết.

Snax trong Huyền Thoại Vua Poro có biểu tượng mới

Bốn loại Snax trong chế độ chơi Huyền Thoại Vua Poro đã được nâng cấp biểu tượng.

   

Mẫu mắt mới - Santa Penguin Ward

Gnar_G