Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 9.9. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Xiềng Xích Địa Ngục (W)

  • Khả năng làm chậm tăng từ 25% lên 35%.
  • Thời gian hồi chiêu tăng từ 22/20/18/16/14 lên 26/23/20/17/14 giây.

 Rakan

  • Sát thương cơ bản tăng từ 58 lên 62.

  Vẫn Tinh (Q)

  • Thời gian hồi chiêu tăng từ 5 giây mọi cấp lên 8/7/6/5/4 giây.
  • Lượng máu hồi lại nhờ Hồi Sức khi tướng địch trúng đòn thay đổi từ [56/64/72/80/88 (40% SMPT) trong 4 giây] thành [60/80/100/120/140 (+50% SMPT) trong 5 giây].
  • Sát thương giảm từ [70/110/150/190/230 (+35% SMPT)] xuống [60/95/130/165/200 (+35% SMPT)].
  • Tốc độ di chuyển nhận thêm nhờ Hồi Sức khi tướng địch trúng đòn thay đổi từ [10% khi chạy ra xa khỏi tướng địch]  thành [14/18/22/26/30% giảm dần (nó cũng tương thích với tướng đồng minh được dùng W)].

  Điểm Phân Cực (E)

  • Thời gian hồi chiêu giảm từ 24/22/20/18/16 xuống 20/19/18/17/16 giây.
  • Năng lương tăng từ 70 mọi cấp độ lên 70/75/80/85/90.
  • Sát thương giảm từ [70/110/150/190/230 (+40% SMPT)] xuống [70/95/120/145/180 (+40% SMPT)].

2/ KHÁC

Sự kiện 2019 Mid-Season Invitational (MSI)

Mẫu mắt Chinh Phục 2019

Nâng cấp hiệu ứng hình ảnh của Jax

Gnar_G (Theo Surrender@20)