1/ CẬP NHẬT 04 SPLASH ART MỚI:

Worldbreaker Hecarim và Worldbreaker Nasus

 

Worldbreaker Nautilus và Worldbreaker Trundle

 

2/ THAY ĐỔI VỀ BẢNG BỔ TRỢ TIỀN MÙA GIẢI 2017:

(MỚI) Battle Trance (bảng Cuồng Bạo, Cấp 4)

 • “Tăng thêm 5% sát thương trong vòng 5 giây khi đang giao tranh với tướng địch”

(MỚI) Fresh Blood (bảng Cuồng Bạo, Cấp 2)

 • “Đòn đánh thường kế tiếp lên tướng gây thêm 10 + 1 sát thương mỗi cấp (6 giây hồi lại)”

  Thợ Săn Tiền Thưởng (bảng Cuồng Bạo, Cấp 4)

 • Hiệu lực tăng từ 1% lên 1.5%.

 Oppressor (bảng Cuồng Bạo, Cấp 4)

 • Loại bỏ.
 • Được thay thế bằng  Gươm Hai Lưỡi.

  Gươm Hai Lưỡi (bảng Cuồng Bạo, Cấp 4)

 • Chuyển từ Cấp 2 sang Cấp 4
 • Gây thêm 5% và nhận thêm 2.5% sát thương thay vì 3% và 1.5% như trước.
 • Được thay thế bằng Fresh Blood ở Cấp 2.

 Nhiệt Huyết Chiến Đấu (bảng Cuồng Bạo, Cấp 6)

 • Thay đổi: “Tấn công tướng địch với đòn đánh thường tăng điểm cộng dồn Nhiệt Huyết (2 với tướng cận chiến, 2 giây hồi với mỗi cú đánh). Nhiệt Huyết Chiến Đấu tồn tại 4 giây (tối đa 10 điểm cộng dồn) và gia tăng STVL thêm 1-6 mỗi điểm.”

(MỚI) Greenfather's Gift (bảng Khéo Léo, Cấp 4)

 • “Bước vào trong bụi khiến sát thương ở đòn đánh thường hoặc kỹ năng kế tiếp gây thêm 3% lượng máu hiện tại thành sát thương phép (9 giây hồi lại)”

 Precision (bảng Khéo Léo, Cấp 5)

 • Giờ tăng 1.7 Sát Lực mỗi điểm.
 • Không còn tăng 3 + 0.3 xuyên giáp như trước.

(MỚI) Siegemaster (bảng Kiên Định, Cấp 2)

 • Nhận thêm 8 giáp và kháng phép khi ở gần trụ đồng minh”

(MỚI) Fearless (bảng Kiên Định, Cấp 4)

 • “Nhận thêm 10% + 2 mỗi cấp giáp và kháng phép khi nhận sát thương từ tướng địch trong vòng 2 giây (9 giây hồi lại)”

 (MỚI) Courage of the Colossus (bảng Kiên Định, Cấp 6)

 • “Nhận một lớp lá chắn 10 + 10 mỗi cấp + 7% lượng máu tối đa của bạn với mỗi tướng địch xung quanh trong vòng  4 giây sau khi gây hiệu ứng khống chế cứng lên một tướng địch (30 giây hồi lại)”
 • Thay thế 

3/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG:

  Dấu Ấn Sát Thủ (Q)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 8-5 xuống 8-4 giây.
 • SMPT cộng thêm tăng từ 45% lên 50%.

  Vũ Điệu Bóng Đêm (R)

 • Không bao gồm số lần sạc khi mới tăng điểm lần đầu.
 • Thời gian hồi chiêu ảnh hưởng tới thời gian tái kích hoạt.

  Đinh Ba Hải Thạch (W)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 30/40/50/60/70 xuống 30 mọi cấp.
 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 10/9/8/7/6 xuống 10/9.5/9/8.5/8 giây.
 • SMPT cộng thêm khi kích hoạt tăng từ 90% lên 100%.

  /  Tung Tăng / Nhảy Múa (E)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 90/100/110/120/130 xuống 75/85/95/105/115.

  Triệu Hồi Thủy Quái (R)

 • MỚI: Sát thương 140/290/440 lên tới 340/490/640.
 • CŨ: Sát thương 120/270/420 lên tới 360/510/660.

 Kled

  Skaarl Thằn Lằn Hèn Nhát (Nội tại)

 • Điểm Dũng Cảm hồi lại khi tiêu diệt quân lính tăng từ 4 lên 6.

  Thú Săn Mồi Lẩn Khuất (Nội tại)

 • “Hiệu ứng vẫn còn lưu lại khoảng 0.25 giây sau khi rời bụi”
 • “Tốc độ nhảy giảm xuống (thời gian nhảy tăng khoảng 0.15 giây ở khoảng cách xa)

  Tàn Ác (Q)

 • “Sửa một số lỗi khi hiệu ứng âm thanh cú đánh không có”
 • “Sửa một lỗi khi thời gian sử dụng Q Cường hóa lâu hơn một chút so với Q thường”
 • “Thời gian niệm giảm từ 0.35 xuống 0.3 giây”
 • “Giờ sẽ hiển thị trên thanh niệm phép mỗi khi sử dụng”

  Khao Khát Săn Mồi (R)

 • “Sửa một số lỗi khi R không phát ra hiệu ứng âm thanh”
 • “Rengar có thể nhảy tới mục tiêu khác thay vì mục tiêu bị đánh dấu, nhưng chỉ có thể gây chí mạng lên mục tiêu bị đánh dấu mà thôi”
 • “Thời gian khi Rengar kích hoạt R cho tới khi nhảy tới mục tiêu tăng từ 1 lên 2 giây”

 Con Đường Thích Khách (E)

 • “Phần mô tả của E bao gồm kỹ năng này có một phạm vi tối đa”
 • “Sửa một số lỗi nhỏ khiến cho E luôn nhảy qua được các địa hình hẹp (~ 350 đơn vị)”
 • Bức tường mà Talon vừa nhảy qua bằng E giờ sẽ thay đổi màu sắc sau 30 giây thay vì 10 như trước.

  Bông Sen Tử Thần (R)

 • SMPT cộng thêm khi gây tối đa sát thương giảm từ 330% xuống 285% (hiện tại đang là 250%).

4/ KHÁC:

Bản đồ nhỏ giờ sẽ hiển thị chính xác lượng máu của các trụ mà người chơi đã có tầm nhìn từ trước.

Mẫu mắt Vinh Quang Mùa 2016

Gnar_G