1/ RA MẮT 06 BỘ TRANG PHỤC MỚI

Ashe Chiến Binh Rồng có giá 299 RP

 

Lee Sin Chiến Binh Rồng có giá 399 RP

 

Sett Chiến Binh Rồng có giá 299 RP

 

Sett Chiến Binh Rồng - Hàng Hiệu quy đổi bằng 2,000 Kỷ vật Sự Kiện

 

Aurelion Sol Chiến Binh Rồng

 

Brand Chiến Binh Rồng

 

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ NGỌC TÁI TỔ HỢP

  Chiến Binh Tận Thế (R)

 • Khả năng hồi phục được cường hóa tăng từ 50/60/70% lên 50/75/100%.

  Tuyết Tê Tái (Q)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 55/60/65/70/75 xuống 45/50/55/60/65.
 • Sát thương tăng từ 60/110/160/210/260 lên 75/125/175/225/275.

  Tiên Tri Thượng Thần (Nội tại)

 • Thời gian hồi lại Xúc Tu giảm từ 20-12 xuống 20-8 giây.

 Karthus

 • Giáp cơ bản giảm từ 20.88 xuống 18.

  Quả Cầu Hư Không (Q)

 • Lá chắn giảm từ 60/85/110/135/160 xuống 40/70/100/130/160.

  Tham Lam (Nội tại)

 • Tỉ lệ SMCK giảm từ 100% xuống 75% SMCK cộng thêm.

 Kled

 • Kháng phép cơ bản giảm từ 32.1 xuống 28.

  Biến Hóa (W)

 • Tốc độ đánh giảm từ 25/30/35/40/45% xuống 20/23.75/27.5/31.25/35%.

  Bụi Cây Công Kích (Q)

 • Sát thương giảm từ 70/115/160/205/250 xuống 70/110/150/190/230.

 Nunu & Willump

 • Giáp cơ bản giảm từ 32 xuống 29.

  Quá Tải (Q)

 • Sát thương tăng từ 65/90/115/140/165 lên 75/100/125/150/175.

  Cú Nện Tàn Khốc (Q)

 • Sát thương lên quái rừng tăng từ 100% lên 150%.

  Đại Bác Cộng Hưởng (Nội tại)

 • Sát thương lên quái rừng tăng từ 60-360 lên 100-360.

  Càn Quét (W)

 • [Mới] Giờ gây tối thiểu 50 sát thương lên quái rừng.

  Mưa Tên (E)

 • Sát thương tăng từ 50/90/130/170/210 lên 60/100/140/180/220.

  Sợi Xích Tội Lỗi (R)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 130/100/70 xuống 120/90/60 giây.

  Ngọc Thợ Săn Tàn Nhẫn (hệ Áp Đảo)

 • Tốc độ di chuyển ngoài giao tranh giảm từ 10 xuống 5.
 • Mỗi điểm cộng dồn cho 8 tốc độ di chuyển ngoài giao tranh, giảm từ 9.

3/ CÂN BẰNG ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

  Tộc U Hồn

 • 6 tướng: Sát thương phép giảm từ 50/75% xuống 40/70%.

  Diana

 • Sát thương mỗi viên ngọc tăng từ 3/4/6/10 lên 4/5/6/10.

  Lissandra

 • Sát thương kỹ năng tăng từ 300/400/600/900 lên 300/450/600/900.
 • Sát thương kỹ năng thứ hai tăng từ 150/200/300/450 lên 175/225/300/450.

  Annie

 • Sát thương kỹ năng tăng từ 200/300/450 lên 250/350/450.
 • Giá trị lớp lá chắn tăng từ 400/600/900 lên 500/700/900.

 \ Aphelios

 • Thời gian tác dụng kỹ năng tăng từ 6/7/8/11 lên 7/8/9/11 giây.

  Hecarim

 • Hồi phục nhờ kỹ năng tăng từ 250/350/500 lên 250/400/600.

4/ KHÁC

Biểu tượng Anh hùng mới

  

 

  

 

 

  

  

Biểu Cảm mới

  

Mẫu mắt mới

 

Đa Sắc mới

Gnar_G