Load Balancers

Cập nhập tin tức Load Balancers

High Availability cho Load Balancers - Đảm bảo website, ứng dụng luôn sẵn sàng khi máy chủ gặp sự cố hay lưu lượng truy cập tăng cao

Nhu cầu ngày càng tăng về tốc độ và hiệu quả trên các kênh trực tuyến đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cấp mức độ sẵn sàng trên mọi mặt trận, mọi khung giờ.