Ngoài công tác hỗ trợ địa phương Bà Rịa Vũng Tàu trong công tác phòng chống dịch Covid-19, BTP còn triển khai các chính sách chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách, nhằm góp phần giáo dục về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tấm gương anh hùng liệt sỹ đến nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ở địa phương, tham gia ủng hộ các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa", “Vì người nghèo”, tri ân và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, học sinh nghèo vượt khó...

{keywords}
BTP hỗ trợ địa phương phòng chống dịch Covid-19

Trong năm 2021, BTP cùng Công đoàn và Đoàn thanh niên công ty kêu gọi vận động các tập thể, cá nhân trong công ty ủng hộ với tổng số tiền hơn 539 triệu đồng, trong đó đóng góp vào quỹ phòng chống Covid-19, hỗ các địa phương, đơn vị thuộc thành phố Bà Rịa như: Ủy ban MTTQVN thành phố Bà Rịa, Ban Chỉ huy quân sự phường Long Hương, UBND phường Long Hương với tổng số tiền hơn 197 triệu đồng; ủng hộ các quỹ an sinh xã hội như: quỹ tương trợ, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với số tiền hơn 342 triệu đồng.

BTP cũng tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện vào cuối tháng 3/2021 với thông điệp “Giọt máu cho đi - Cuộc đời ở lại”.  

{keywords}
Ngày hội “Hiến máu tình nguyện” tổ chức tại BTP

Bên cạnh đó, hưởng ứng “Tháng tri ân khách hàng” năm 2021 do Tập đoàn EVN phát động, tập thể CBCNV công ty còn tham gia “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ VII năm 2021 với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng”, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công ty và đơn vị bạn để tổ chức, tham gia hiến máu nhân đạo, với mong muốn lan tỏa đi những thông điệp yêu thương, cùng xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái.

Đại diện Công đoàn của công ty Nhiệt điện Bà Ria chia sẻ, trong thời gian tới, BTP sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tích cực tuyên truyền, vận động để đóng góp vào việc nâng cao an sinh xã hội cho nhân dân, nhất là cho các gia đình chính sách, người nghèo, các vùng khó khăn, thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động giúp đỡ cộng đồng.

Thế Trinh