lobby

Cập nhập tin tức lobby

TikTok chi tới 2,1 triệu USD trong một quý cho vận động hành lang tại Mỹ

Báo cáo quý 2 cho thấy ByteDance, công ty sở hữu TikTok đã chi hơn 2,1 triệu USD dành cho vận động hành lang các cơ quan chức năng Mỹ.