Log4shell

Cập nhập tin tức Log4shell

Lỗ hổng Log4Shell sẽ được vá trước Giáng sinh

Cơ quan an ninh mạng và hạ tầng an ninh Mỹ (CISA) đã yêu cầu một số cơ quan dân sự liên bang vá lỗ hổng Log4Shell trước Giáng sinh.