Logitech Powerplay

Cập nhập tin tức Logitech Powerplay

Bàn di mới của Logitech sạc điện cho chuột ngay khi đang sử dụng

(GameSao.vn) – Bạn sẽ không còn phải lo lắng chuột vi tính “chết” bất ngờ khi đang chơi game.