Landing Zone trong Google Cloud Platform (GCP) là một kiến trúc chuẩn hoá giúp tổ chức và quản lý môi trường đám mây của một doanh nghiệp. Nó cung cấp một kiến trúc cơ bản để triển khai, quản lý và bảo mật các dịch vụ đám mây trên Google Cloud Platform. Một Landing Zone được xây dựng phù hợp sẽ đảm bảo tính nhất quán, bảo mật và khả năng mở rộng trong việc sử dụng đám mây.

Theo các chuyên gia của CMC Telecom, trong quá trình tư vấn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, CMC Telecom với tư cách là Premier Partner của Google Cloud tại Việt Nam đã nhận được nhiều thắc mắc về lý do cần phải xây dựng Landing Zone trên nền tảng Google Cloud. Để hiểu điều này, trước tiên cần phải biết về kiến trúc Landing Zone của Google Cloud. 

5 thành phần chính của Google Cloud Landing Zone

 Ví dụ về mô hình quản lý tài nguyên trên GCP - nguồn: Google

Identity and Access Management (IAM): Đây là thành phần quản lý quyền truy cập và nhận dạng trong Google Cloud Platform. IAM cho phép doanh nghiệp tạo, quản lý và gán quyền cho các thành viên trong tổ chức, đảm bảo rằng chỉ những người có đủ quyền mới có thể truy cập và thực hiện các thao tác quan trọng.

Quản lý cước phí và tài nguyên: Google Cloud cung cấp một số công cụ quản lý tài nguyên và cước phí. Điều này giúp doanh nghiệp kiểm soát và quản lý nguồn lực một cách hiệu quả, từ việc đảm bảo việc sử dụng tài nguyên hợp lý cho đến việc giám sát và tối ưu hóa chi phí sử dụng đám mây.

Quản lý bảo mật: Bảo mật là một yếu tố quan trọng khi xây dựng một Landing Zone. Google Cloud Platform cung cấp các công cụ và tính năng bảo mật mạnh mẽ như Cloud Security Command Center (SCC), Cloud IAM Roles và các giải pháp bảo mật khác để đảm bảo an toàn cho dữ liệu và tài nguyên của doanh nghiệp.

Quản lý mạng: Một trong những thành phần quan trọng của một Landing Zone là quản lý mạng. Google Cloud Platform cung cấp các dịch vụ mạng như Virtual Private Cloud (VPC), Cloud Load Balancing và Cloud DNS để xây dựng và quản lý mạng trong đám mây.

Quản lý dữ liệu: Google Cloud cung cấp một số giải pháp quản lý dữ liệu như Cloud Storage, Cloud SQL và BigQuery để lưu trữ, truy xuất và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.

Lợi thế khi xây dựng Landing Zone trên nền tảng Google Cloud

Mặc dù cả GCP và AWS đều cung cấp khái niệm về Landing Zone, tuy nhiên có một số điểm khác biệt quan trọng giữa hai nền tảng này. 

Tiếp cận về quản lý: Google Cloud Landing Zone có một quy trình quản lý tập trung, sử dụng Resource Manager để quản lý tài nguyên theo các cấp độ khác nhau (tổ chức, thư mục, dự án, tài nguyên). Trong khi AWS sử dụng AWS Organizations cho phép kiểm soát phân cấp và quản lý tại mỗi tài khoản riêng biệt.

Quyền truy cập và nhận dạng: Identity and Access Management (IAM) trong Google Cloud Platform cung cấp một hệ thống quản lý quyền truy cập linh hoạt, cho phép doanh nghiêp tạo, quản lý và gán quyền cho người dùng và dịch vụ trong tổ chức của mình. Bằng cách sử dụng IAM, doanh nghiệp có thể kiểm soát chính xác quyền truy cập vào các tài nguyên và dịch vụ trên Google Cloud Platform. Trong khi đó, AWS sử dụng một hệ thống nhóm và vai trò khá phức tạp. Việc chọn giữa hai hệ thống này phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp và môi trường làm việc.

Quản lý cước phí: Hiện cả Google Cloud Platform và AWS đều cung cấp các công cụ quản lý cước phí. Tuy nhiên, cách tiếp cận và giao diện quản lý trong từng nền tảng có thể khác nhau. Việc sử dụng CMC Telecom như đối tác giúp đảm bảo khách hàng có sự tư vấn và hỗ trợ phù hợp để tối ưu hóa chi phí.

“Xây dựng một Landing Zone đúng đắn trong môi trường đám mây là một bước quan trọng để đảm bảo thành công của doanh nghiệp trong việc tận dụng lợi ích của công nghệ đám mây. Google Cloud cung cấp một giải pháp đáng tin cậy để xây dựng Landing Zone, giúp khách hàng tối ưu hóa việc triển khai, quản lý và bảo mật các dịch vụ đám mây. Sự khác biệt giữa Google Cloud Platform Landing Zone và AWS Landing Zone nằm ở cách tiếp cận quản lý, quyền truy cập và nhận dạng, cũng như quản lý cước phí”, đại diện CMC Telecom nhấn mạnh.

Trong thời đại số hóa hiện nay, các doanh nghiệp luôn có xu hướng dịch chuyển tài nguyên lên đám mây để tăng cường hiệu suất, tối ưu hóa tài nguyên và nhanh chóng triển khai các ứng dụng mới. Để đáp ứng nhu cầu đó, CMC Telecom cung cấp cho các doanh nghiệp giải pháp tối ưu cho việc xây dựng Landing Zone trong môi trường đám mây Google.

Với sự hỗ trợ của CMC Telecom - Premier Partner của Google Cloud tại Việt Nam, doanh nghiệp có thể tự tin xây dựng một Landing Zone chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của họ và tiến xa hơn trên con đường chuyển đổi số. 

Thúy Ngà