lỗi trong Street Fighter 2

Cập nhập tin tức lỗi trong Street Fighter 2

Street Fighter 2 bị phát hiện ra lỗi dù đã ra mắt được ...26 năm

Có lẽ Capcom cũng chẳng cần quan tâm tới lỗi này, bởi tựa game Street Fighter 2 đã có rất nhiều hậu duệ nối dõi rồi.