lỗi tụt follow facebook

Cập nhập tin tức lỗi tụt follow facebook

Hàng loạt tài khoản Facebook người nổi tiếng bị giảm lượt theo dõi

Từ Sơn Tùng MTP đến Mark Zuckerberg lẫn những người ít nổi tiếng hơn đều bị giảm lượng theo dõi trầm trọng.