Thấy báo đốm vồ con mình, lợn rừng đã dũng cảm lao vào húc tung báo đốm để cứu con. Bị dính đòn đánh trả quyết liệt, báo đốm buộc phải bỏ chạy.


H.N (theo YouTube)