Lone Star tick

Cập nhập tin tức Lone Star tick

Kì lạ thay, nếu bị loài bọ này cắn thì bạn sẽ biến thành người ăn chay

Những người có ý định ăn chay cũng đừng tìm đến loài bọ này, không phải cứ mang bệnh vào người là tốt đâu.