lớp học thêm

Cập nhập tin tức lớp học thêm

Đi học thêm vì sợ cô giáo "trù"

Do con tôi theo học khối A1 không có môn Văn, nên không có nhu cầu học thêm môn Văn. Cháu cũng cần dành thời gian học những môn khác nên tôi cũng không muốn cháu theo học lớp học thêm đó