Đ.T (Theo Newsflare)

Người phụ nữ bị cửa sổ từ tầng 5 rơi trúng đầu

Người phụ nữ bị cửa sổ từ tầng 5 rơi trúng đầu

Người phụ nữ đang đứng cạnh chiếc xe nôi thì bị một cánh cửa sổ từ tầng 5 của tòa nhà rơi trúng đầu.