D.T (theo Newsflare)

Nồi áp suất phát nổ như bom trên bếp

Nồi áp suất phát nổ như bom trên bếp

Do bị thức ăn chặn lỗ thoát khí, chiếc nồi áp suất đang đun trên bếp bất ngờ phát nổ kinh hoàng.