Lord Boros

Cập nhập tin tức Lord Boros

Trùm vũ trụ bị One Punch Man đánh cho tơi tả trong Fallout 4

Trận chiến long trời lở đất trong One Punch Man được tái hiện lại bằng Fallout 4.