lũ lụt Bắc Trung Bộ

Cập nhập tin tức lũ lụt Bắc Trung Bộ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai

Văn phòng TƯ Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng QH... tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ.

Lãnh đạo Chính phủ quyên góp ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã dự lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.