luận điệu sai trái

Cập nhập tin tức luận điệu sai trái

Phát huy vai trò tuổi trẻ trong phản bác thông tin, luận điệu sai trái

125 thanh niên đại diện cho 1.000 đại biểu chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 đã tham dự diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

Chuẩn bị phương án phản bác hiệu quả luận điệu sai trái

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ngành Tuyên giáo chủ trì chuẩn bị phương án, biện pháp để đấu tranh, phản bác có hiệu quả các luận điệu sai trái.