Luật ATTT mạng được Quốc hội thông qua hôm 19/11 vừa qua là bộ luật quan trọng để triển khai các hoạt động ATTT tại VN.

Hội nghị phổ biến Luật ATTT mạng đã diễn ra sáng nay, 13/4 tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, Luật là bước khởi đầu hoàn thiện khung pháp lý về ATTT một cách đồng bộ, khả thi; Phát huy tối đa các nguồn lực để bảo đảm ATTT mạng; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh. Luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

{keywords}

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Hội nghị.

Để triển khai hiệu quả các quy định của Luật, Bộ TT&TT theo thẩm quyền sẽ chủ trì xây dựng các văn bản dưới luật và hướng dẫn triển khai. Song song với đó là trách nhiệm phổ biến các quy định của Luật tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân - là đối tượng thực thi và áp dụng luật trên phạm vi toàn quốc - để họ hiểu đúng và áp dụng đúng quy định.

Cụ thể, nội dung phổ biến sẽ tập trung giới thiệu về họat động ATTT mạng, quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm ATTT mạng. Đáng chú ý, Hội nghị sẽ đề cập đến các quy định về kinh doanh trong lĩnh vực này, cũng như các quy định cụ thể về kinh doanh mật mã dân sự và cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. Một số tổ chức, doanh nghiệp cũng đã trình bày tham luận về những vẫn đề liên quan đến triển khai luật trong thực tế....

Luật ATTT mạng gồm 8 chương, 54 Điều, quy định những nguyên tắc chung về bảo đảm ATTT mạng, kinh phí cũng như hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này, các hành vi bị nghiêm cấm, xử lý vi phạm trong lĩnh vực ATTT, nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực ATTT mạng. Luật quy định rõ trách nhiệm của Bộ TT&TT, Bộ Quốc Phòng, Ban cơ yếu Chính phủ, Bộ Công an và các Bộ,cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về ATTT mạng.

Dự kiến trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ xây dựng các văn bản triển khai Luật như Nghị định quy định bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ ATTT; Nghị định quy định về Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ATTT mạng; Nghị định quy định chi tiết về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng; Nghị định quy định danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; Nghị định quy định danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép...

T.C