luật bầu cử

Cập nhập tin tức luật bầu cử

Cấm dùng vật chất mua chuộc cử tri

Luật Bầu cử đại biểu QH và HĐND vừa được QH thông qua sáng nay nghiêm cấm việc sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri.

Cơ hội nào vượt rào cản cho nữ đại biểu dân cử?

Nghiên cứu do LHQ thực hiện khẳng định rằng VN không thiếu những người phụ nữ có đầy đủ các tiêu chuẩn cho các vị trí dân cử. Tuy nhiên, họ đang phải đối mặt với những rào cản khổng lồ hạn chế sự phát triển của mình.

Tăng tỉ lệ nữ ứng viên đại biểu QH

Dự thảo luật Bầu cử đại biểu QH và HĐND có thay đổi đáng kể là quy định đảm bảo tỉ lệ nữ trong số lượng ứng cử viên thay vì trong số lượng được bầu.

Chưa xem xét người VN ở nước ngoài bầu cử trong nước

Thực tế còn nhiều khó khăn nên việc tổ chức cho người VN ở nước ngoài còn giữ quốc tịch gốc được tham gia bầu cử trong nước chưa thể luật định.