Luật Đất đat

Cập nhập tin tức Luật Đất đat

Không thể có một giá đất thỏa mãn mọi đối tượng

Với Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh "không thể nào đưa ra một giá đất thỏa mãn được mọi đối tượng".