luật kiến trúc

tin tức về luật kiến trúc mới nhất

Cấm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kiến trúcicon
Thị trường14/06/20190

Cấm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kiến trúc

Quốc hội vừa thông qua Luật Kiến trúc, quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kiến trúc, trong đó có xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.