Luật sở hữu trí tuệ

Cập nhập tin tức Luật sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu sản phẩm

Hiện nay công ty tôi có một sản phẩm là thuốc chữa bệnh cho người, tên sản phẩm được một công ty khác đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở cục Sở hữu trí tuệ. 

Cấm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kiến trúc

Quốc hội vừa thông qua Luật Kiến trúc, quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kiến trúc, trong đó có xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đặt trùng tên nhà hàng để "ăn theo" có vi phạm pháp luật?

Luật sư cho tôi hỏi, đăng ký thương hiệu cho quán, nhà hàng của cá nhân thì có được không hay phải thành lập công ty mới được bảo hộ?