luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Cập nhập tin tức luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Chưa thuận hợp nhất hai Cục Cảnh sát điều tra

Ban Nội chính TƯ phản đối việc hợp nhất Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng vào Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ.

BT Công an: 'Không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai'

Bộ trưởng Công an khẳng định ngành xử nghiêm, kiên quyết điều chuyển khỏi cơ quan điều tra những cá nhân vi phạm trong công tác điều tra vụ án hình sự.