luật viên chức

Cập nhập tin tức luật viên chức

Biên chế suốt đời, phụ cấp thâm niên sẽ không còn tồn tại

Nhiều chính sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2020 sẽ làm ảnh hưởng lớn đến cán bô, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ nhà giáo.

Những điều viên chức cần biết

Từ 1-7-2020, khi viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật thì chỉ không được thôi việc mà vẫn được xem xét, giải quyết cho nghỉ hưu.

Bệnh viện sẽ ngừng tuyển điều dưỡng trung cấp

Để chuẩn hóa trình độ, thời gian tới các cơ sở y tế trên toàn quốc sẽ chỉ tuyển điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y dược có trình độ cao đẳng trở lên.