lực hấp dẫn

Cập nhập tin tức lực hấp dẫn

Xuất hiện bằng chứng cho thấy sự tồn tại loại lực thứ 5 trong tự nhiên

Ngoài 4 thứ lực chi phối mọi hoạt động trong vũ trụ là lực hấp dẫn, lực điện từ, lực mạnh, lực yếu, mới đây, các nhà nghiên cứu Hungary đã tìm ra bằng chứng cho thấy tồn tại một lực thứ 5 trong tự nhiên.