Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son kỳ vọng Sở TT&TT Hòa Bình sẽ tích cực đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp TT&TT trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, tăng trưởng bền vững, duy trì môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh trên địa bàn.

Lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển của Sở TT&TT Hòa Bình (5/9/2005 - 5/9/2015) vừa diễn ra sáng nay, 28/8/2015 tại Hòa Bình.
{keywords}

Bộ trưởng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Lãnh đạo Sở TT&TT Hoà Bình. Ảnh: Vũ Nhung


Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ thuê bao điện thoại đạt 81 thuê bao /100 dân; tỷ lệ thuê bao băng rộng đạt 3,6 thuê bao/100 dân. Mạng lưới khai thác bưu chính trên toàn tỉnh có 214 điểm phục vụ, 190 điểm bưu điện văn hóa xã và 65 điểm truy cập Internet công cộng...

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể từng bước được đầu tư hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã có những chuyển biến tích cực, nhận thức của xã hội về vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin được nâng lên rõ rệt. Đến nay 100% cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có mạng LAN kết nối Internet tốc độ cao; được sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cho cơ quan Đảng và Nhà nước giai đoạn 2. Hệ thống hội nghị truyền hình đã triển khai ở 12 điểm cầu, đảm bảo 100% cuộc họp của UBND tỉnh với các huyện, thành phố thực hiện trên môi trường Internet. Hệ thống Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố được quan tâm đầu tư đã góp phần từng bước minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Công tác quản lý báo chí, xuất bản được quan tâm chú trọng, vai trò chỉ đạo, định hướng thông tin của cơ quan quản lý báo chí được đề cao. Đến nay, tỉnh đã có hệ thống báo chí với đầy đủ 4 loại hình báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử. Sở đã thường xuyên phối hợp tổ chức giao ban báo chí nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, kết hợp định hướng thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Nguyễn Hoàng Thư, Giám đốc Sở TT&TT Hòa Bình đã chia sẻ nhiều số liệu tích cực về bức tranh TT&TT như doanh thu viễn thông năm 2014 đạt 500 tỷ đồng, bưu chính đạt 75 tỷ đồng; Sóng di động phủ tới 100% xã trong tỉnh. Mạng cáp quang đã phát triển tới 100% trung tâm xã, phường...

{keywords}
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại buổi lễ.


Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Sở TT&TT Hòa Bình trong thành tựu phát triển chung của ngành TT&TT 10 năm qua.

"Có thể nói, 10 năm qua, Sở TT&TT tỉnh Hòa Bình đã từng bước phát triển và có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của đất nước. Sở được đánh giá là một trong những đơn vị hoạt động hiệu quả, mạnh dạn, năng động, đi đầu trong việc nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Thông tin và Truyền thông, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính", Bộ trưởng ghi nhận.

Trong 10 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân của Sở Thông tin và Truyền thông nói riêng và trong Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình đã được Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo tỉnh và Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Đẩy mạnh cơ chế, chính sách ưu đãi doanh nghiệp

Tuy vậy, Bộ trưởng nhận định ngành TT&TT Hòa Bình vẫn còn gặp nhiều khó khăn do hoạt động trên địa bàn miền núi với 63% dân số là người dân tộc ít người, có nhiều xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn và tỷ lệ hộ nghèo lớn. Do đó, để đáp ứng được yêu cầu phát triển của toàn tỉnh và của Ngành, người đứng đầu Bộ TT&TT đã nêu ra những nội dung trọng tâm mà Sở cần tập trung thực hiện trong giai đoạn tới.

Cụ thể, Sở cần bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông; định hướng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các quy định, cơ chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được giao.

Đặc biệt, Sở cần lưu ý đề xuất các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan, doanh nghiệp trong Ngành hoạt động, nhất là một số doanh nghiệp đang trong quá trình tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh theo đúng quy định của pháp luật.

{keywords}

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao tặng Bức trướng lưu niệm cho Sở TT&TT Hoà Bình. Ảnh: Vũ Nhung. 


Song song với đó, Sở cần tiếp tục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban, ngành tại địa phương đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, các cơ quan hành chính nhà nước; ban hành các quy trình, quy chế quản lý, khai thác hiệu quả hạ tầng CNTT hiện có, phục vụ tốt cho việc xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình; củng cố nguồn nhân lực, thu hút các doanh nghiệp CNTT đầu tư trên địa bàn; đưa CNTT thực sự trở thành động lực phát triển cho các ngành sản xuất, dịch vụ và nền hành chính của tỉnh; góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt những lĩnh vực còn nhiều bức xúc như: thông tin điện tử, quản lý thuê bao di động trả trước, in lậu, in trái phép xuất bản phẩm... cũng cần được chú trọng hơn, theo tinh thần: tăng trưởng phải đi đôi với đảm bảo chất lượng dịch vụ và quan tâm bảo vệ quyền lợi người sử dụng.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng chỉ đạo Sở tiếp tục kiện toàn, tăng cường hiệu quả hoạt động, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường quản lý về báo chí, xuất bản, in - phát hành và hoạt động của các cổng, trang thông tin điện tử theo quy định của pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích; chú trọng phát triển hạ tầng mạng lưới, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin....

{keywords}

Bộ trưởng trao tặng tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Sở. Ảnh: Vũ Nhung.

Cùng ngày, Bộ trưởng đã trao tặng Bức tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Sở TT&TT Hoà Bình.

Trọng Cầm