lương cán bộ

Cập nhập tin tức lương cán bộ

Hạ lương thanh tra bị ‘nhét tiền vào cặp không biết’

Sở GTVT Hà Tĩnh báo cáo gửi UBND tỉnh về việc kỷ luật đối với 4 cán bộ bị phản ánh có dấu hiệu tiêu cực, mời DN vào khách sạn làm việc.

Lương cán bộ, công chức, viên chức tăng bao nhiêu sau 14 lần điều chỉnh?

Sau 14 lần điều chỉnh, lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tăng từ 120.000 đồng lên 1.210.000 đồng.