lương tổng thống mỹ

Cập nhập tin tức lương tổng thống mỹ

Lương 8 tỷ/năm, Obama vừa trả hết nợ thời sinh viên

Làm Tổng thống của Hoa Kỳ cũng nhận được khoản lương cộng thêm gói bảo hiểm như các công việc bình thường khác. Từ năm 2001, lương của người đứng đầu Nhà Trắng tăng lên mức 400.000 USD/ năm, trong đó có 50.000 USD công vụ phí.

Sự thật khoản thu triệu USD ngoài lương của Tổng thống Obama

Ông Obama tỏ ra là một lãnh đạo đa tài khi vừa có khả năng viết sách, có đầu óc đầu tư… Dưới đây là những nguồn thu nhập khổng lồ khác bên cạnh nhiệm vụ làm tổng thống của ông Obama.