Lưu Kim

Cập nhập tin tức Lưu Kim

Diễn viên Lưu Kim đi nhặt ve chai, bán hàng rong vì thất nghiệp

Lưu Kim trải qua 8 tháng thất nghiệp nên phải đi làm các công việc như nhặt ve chai, bán đồ ăn lề đường. Dù sống cảnh túng thiếu, anh vẫn tự hào vì tự kiếm tiền bằng sức lao động mình.