ly hon

Cập nhập tin tức ly hon

Tạt axit chồng cũ vì ... không đưa tiền đi đẻ

Trách chồng cũ không chịu đưa tiền để lo việc sinh đẻ, Phương mua axit phục trước cửa phòng rồi tạt vào người anh này.