Lyrids

Cập nhập tin tức Lyrids

Cuối tuần này, đón xem mưa sao băng Lyrids

Những người yêu thiên văn ở Việt Nam sẽ được ngắm trọn mưa sao băng Thiên Cầm (hay còn gọi là Lyrids) vào ngày 22 và 23/4 này.