Ma Binh Cự Khuyết Đao

Cập nhập tin tức Ma Binh Cự Khuyết Đao

Ma Binh Cự Khuyết Đao bất ngờ xuất hiện trong Phong Vân

(GameSao) - Ma Binh Cự Khuyết Đao, phó bản Thông Thiên Tháp cùng vô số hoạt động hấp dẫn sẽ tiếp tục được Phong Vân Vô Song mang đến người chơi trong bản cập nhật ngày 15/09.