mã bưu chính quốc gia

Cập nhập tin tức mã bưu chính quốc gia

Sẽ có ứng dụng về mã bưu chính quốc gia

Trong tháng 12 này, Bộ TT&TT sẽ hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung mã bưu chính quốc gia trên cơ sở cập nhật sự thay đổi địa dư hành chính, sáp nhập các quận, huyện, phường, xã trên cả nước. 

Công bố mã bưu chính quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam chính thức công bố Mã bưu chính quốc gia