mã đa cấp

Cập nhập tin tức mã đa cấp

Bí thư tỉnh ra tay siết chặt quản lý đa cấp

Riêng năm 2015, 5 cơ sở đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy đạt “doanh thu” gần 15 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh nghèo Tuyên Quang. Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu “siết chặt quản lý, tuyên truyền người dân” về đa cấp.

Dân nghèo mê muội cắm bìa đỏ theo đa cấp

Ở những vùng quê nghèo, nhiều người dân vẫn đang chìm trong "giấc mộng làm giàu" mang tên đa cấp.