Hiện nay đang là thời điểm công an các tỉnh thành đẩy nhanh triển khai đợt cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) mẫu mới có gắn chip điện tử. Theo quy định, mã số thẻ CCCD chính là mã định danh cá nhân 12 số.

3 số đầu trong mã thẻ CCCD là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân đăng ký khai sinh, hoặc mã các quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh; số thứ 4 là mã giới tính tương ứng thế kỷ của năm sinh; 2 số tiếp theo nữa chính là năm sinh; 6 số cuối là dãy số ngẫu nhiên.

{keywords}
Hiện nay đang là thời điểm công an các tỉnh thành đẩy nhanh triển khai đợt cấp thẻ CCCD mẫu mới có gắn chip điện tử. (Nguồn ảnh: thanhhoa.gov.vn)

Một trong những điều người dân băn khoăn nhiều nhất, đó là số thẻ CCCD có thay đổi hay không sau khi chuyển sang dùng mẫu mới gắn chip. Câu trả lời được đưa ra là, khi người dân chuyển từ CMND loại 9 số sang thẻ CCCD gắn chip hiện nay, mã số sẽ thay đổi. Khi đó, nhiều giấy tờ khác cũng cần thay đổi theo.

Trong khi đó đối với CMND loại 12 số và CCCD mã vạch mẫu cũ khi chuyển sang CCCD gắn chip, mã số định danh 12 số sẽ không thay đổi. Như vậy trong trường hợp này, người dân không thể mong chờ đổi sang "số đẹp" khi làm CCCD gắn chip.

Dù sao cũng có một số trường hợp mà mã thẻ CCCD có thể được thay đổi.

Mã số CCCD gắn chip được thay đổi trong trường hợp nào?

Theo Điều 16 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân, khi phát hiện số định danh cá nhân đã cấp có sai sót do nhập sai thông tin về công dân, thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an ra quyết định hủy số định danh cá nhân đó và cấp lại số định danh cá nhân khác cho công dân.

Đồng thời, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tổ chức thực hiện việc điều chỉnh số định danh cá nhân và thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và các hồ sơ, tàng thư liên quan.

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm thông báo cho công dân và cho cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch về việc hủy, cấp lại số định danh cá nhân của công dân để làm thủ tục điều chỉnh giấy tờ, dữ liệu hộ tịch có liên quan; cấp giấy xác nhận về việc hủy và cấp lại số định danh cá nhân theo yêu cầu của công dân, cơ quan, tổ chức.

Bên cạnh đó, theo Nghị định số 37/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 137, trường hợp công dân đã có số định danh cá nhân mà được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân sau khi công dân đó đã thực hiện việc đăng ký hộ tịch liên quan đến thông tin về giới tính, năm sinh theo quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch.

H.A.H (Tổng hợp)

Mã số thẻ căn cước công dân gắn chip có ý nghĩa gì?

Mã số thẻ căn cước công dân gắn chip có ý nghĩa gì?

Đối với CMND loại 12 số và CCCD mã vạch mẫu cũ, khi chuyển sang CCCD gắn chip thì mã số định danh sẽ không thay đổi. Vậy mã số thẻ CCCD này có ý nghĩa gì?