mã vùng cố định

Cập nhập tin tức mã vùng cố định

"Đổi mã vùng là cấp thiết vì lợi ích người dân"

Cục Viễn thông cho biết việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định sẽ theo lộ trình gồm nhiều giai đoạn nhỏ để giảm thiểu tác động đến người dùng.

Vì sao phải đổi mã vùng cố định của 59 tỉnh thành?

Việc quy hoạch lại độ dài quay số đối với mạng cố định, mạng di động là để đạt được sự thống nhất; đảm bảo công bằng cho doanh nghiệp và người sử dụng.