mặc định

Cập nhập tin tức mặc định

Đánh giá Lost Saga: Game đối kháng đỉnh của Hàn sắp về Việt Nam

Lost Saga cung cấp cho người chơi tới hàng chục lớp nhân vật khác nhau bên cạnh nhiều chế độ chơi cho phép 16 người cùng lúc tham gia.