Made by Viettel

Cập nhập tin tức Made by Viettel

Giải mã sức mạnh của thị giác máy tính Made by Viettel

Là thuật ngữ lạ tai nhưng không nhiều người biết rằng các ứng dụng với công nghệ thị giác máy tính của Viettel, vốn là một phần của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), khá phổ biến trong đời sống hàng ngày của người dân.