Magic: The Gathering Arena

Cập nhập tin tức Magic: The Gathering Arena

Magic: The Gathering Arena - Game thẻ bài siêu chất tiếp tục mở thử nghiệm

Game online thẻ bài vừa đẹp vừa chất Magic: The Gathering Arena sẽ tiếp tục thử nghiệm closed beta đợt tiếp vào ngày 4/12 tới đây.