Dù bị khiếm khuyết đôi tay, nhưng người đàn ông này dùng chân chơi trống điêu luyện đến không ngờ.


H.P (tổng hợp)