D.T (theo Newsflare)

Xe chở xăng phát nổ rung chuyển cả thị trấn

Xe chở xăng phát nổ rung chuyển cả thị trấn

Chiếc xe chở xăng đột nhiên cháy bình xăng khiến cả bồn chứa xăng phát nổ như bom ngay sau đó.