mạng viễn thông di động ảo

Cập nhập tin tức mạng viễn thông di động ảo

Công ty TNHH Dịch vụ số DIGILIFE Việt Nam vừa được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng và cung cấp dịch vụ viễn thông.