mánh lới

Cập nhập tin tức mánh lới

Những mánh lới buôn tiền

Có hay không việc một số doanh nghiệp bắt tay với ngân hàng để buôn tiền?

Hé lộ mánh ảo thuật của David Copperfield

Các bí mật trình diễn của ảo thuật gia nổi tiếng nhất thế giới David Copperfield đã bị phơi bày trong một vụ kiện tụng kéo dài.

Trò bẩn: Cố tình quên khuyến mãi cho khách, thủ riêng kiếm chác

 Có khuyến mãi nhưng nhân viên bán hàng cố tình quên, hoặc không in hóa đơn cho khách để ăn chênh giá, đang là những mánh lới mà khá nhiều nhân viên bán hàng lợi dụng để kiếm chác thêm.