Mạnh Melody và Thủy Boo

Cập nhập tin tức Mạnh Melody và Thủy Boo

(GameSao.vn) - Vào ngày hôm qua, một trong những BLV được yêu thích nhất tại Việt Nam là Mạnh Melody (Mạnh Mèo) đã chính thức “đeo gông, vào cũi”.