Margrethe Vestager

Cập nhập tin tức Margrethe Vestager

Margrethe Vestager, khắc tinh của Facebook, Google là ai?

Người phụ nữ đã tạo dựng tên tuổi cho mình bằng cách trấn áp những gã khổng lồ công nghệ vừa được bổ nhiệm vào một chức vụ còn quyền lực hơn.